Det här är Karlskoga Mark AB

Karlskoga Mark AB startade våren 2012. Mikael Andersson och Janne Wärn grundade företaget som idag har fem anställda. Vi jobbade tidigare på NCC och har tillsammans cirka 40 års erfarenhet av denna typ av entreprenader.

Vi utför allt inom mark- och asfaltarbeten samt anläggningsentreprenader inom industrin. Vi är utbildade i BAS-U samt BAS-P och utför alla typer av entreprenader. Vi jobbar med kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är måna om vår arbetsmiljö och har som arbetsmiljömål nollvision för arbetsskador. Vi har kollektivavtal med SEKO Väg & Ban.

Vår styrka är att vi hyr in maskiner för respektive entreprenad vilket gör att vi kan ha rätt maskin till rätt arbete. Vi har avtal med leverantörer som håller ned materialkostnaden. Vår personal har fullt utrustade servicebilar med småmaskiner så att vi kan uttnyttja arbetstiden optimalt.

Vår personal utbildas fortlöpande för att uppehålla kunskapsnivån när nya produkter och hjälpmedel dyker upp på marknaden.

Vi har F-skattsedel och utför ROT-arbeten med ROT-avdrag, 30 % rabatt på arbetskostnaden.


Mikael Andersson


Mikael Andersson

Ägare

070-551 68 22
Micke


Janne Wärn


Janne Wärn

Ägare

070-482 48 90
Janne


Peter Fagrell


Peter Fagrell

Anläggningsarbetare
Petter Jönsson


Petter Jönsson

Anläggningsarbetare
Per Nilsson


Per Nilsson

Anläggningsarbetare
Nicklas Sandström


Nicklas Sandström

Anläggningsarbetare
Leif Åhlgren


Leif Åhlgren

Anläggningsarbetare/
skyddsombudVår personal har certifikat och kan utföra följande arbetsuppgifter:

  • – Arbete på väg samt skyltansvar (vi får ansvara för och utföra arbeten på större vägar)
  • – Heta arbeten och tillståndsansvar (vi får skära och kapa material inom industrin)
  • – Svetslisens på PE-rör (vi får svetsa vatten-, avlopp- och gasledningar)
  • – Motorsågsutbildning (vi får använda motorsåg)
  • – Förarbevis för truck och hjullastare
  • – Hjärt- och lungräddning
  • – Miljöutbildning och arbetsmiljöutbildning, t.ex. belastningsergonomi
  • – Säkra lyft
  • – Beskärning av träd och buskar
  • – Ritningsläsning