Vi gör allt inom mark- och asfaltsarbeten


Här är ett axplock på vad vårt företag utför:

 • – Kostnadsfria offerter och förslag på åtgärder åt kunder, enklare projektering
 • – Finplanering av trädgårdar åt privatpersoner och bostadsbolag; plattor, kantsten, plantering, utsmyckning, asfaltering
 • – Dräneringsarbeten av fastigheter med ROT-avdrag
 • – Husgrunder
 • – Stensättning med små- och storgatsten
 • – Vatten och avloppsanläggningar
 • – Vägbyggnationer och reparationer av vägar
 • – Schakter; både små och stora
 • – Lekutrustningar; inköp och montage
 • – Utförande av entreprenader på Totalentreprenad
 • – Fjärrvärmeentreprenader; ny och ombyggnad
 • – Anläggningsarbeten inom industrin
 • – Tätskiktsentreprenader på deponier
 • – Asfaltunderhåll på gator och vägar
 • – Sjöledningar
 • – Gasledningar
 • – Kallmurar och granitmurar; reparation och nybyggnadVi har F-skattsedel och utför ROT-arbeten med ROT-avdrag, 30 % rabatt på arbetskostnaden.